Phân Supe Lân và NPK Apromaco Lào Cai

Nhà máy sản xuất Supe Lân và NPK Lào Cai tại Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai với công xuất 200.000 tấn Supe Lân và 150.000 tấn NPK mỗi năm.

Phân bón supe lân Lào Cai đã có mặt trên thị trường với chất lượng sản phẩm đứng đầu Việt Nam (Hàm lượng P2O5 > 17% cao hơn hẳn các loại phân lân thông thường), được bà con nông dân đặc biệt tín nhiệm 

Supe Lân Apromaco Lào Cai

Sản phẩm NPK - Apromaco Lào Cai

Sản phẩm NPK của Nhà máy SX Supe Lân và NPK - Công ty CP vật tư nông sản Apromaco