vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Phương án tăng vốn điều lệ

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã trình ĐHĐCĐ  doanh thu cả năm đạt không dưới 2.500 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch VLĐ cho việc kinh doanh và sản xuất của công ty trong năm phải có nguồn vốn đáp ứng.

VLĐ bình quân trong năm cần: 2.500 tỷ đ/3 vòng = 833 tỷ đ

Toàn bộ số vốn lưu động cần thiết phải vay Ngân hàng.

Theo quy định doanh nghiệp muốn vay vốn phải có VPĐ bằng 30% số dư nợ. Vốn điều lệ cần phải có 833 tỷ đ x 30% = 250 tỷ đ.

Tuy nhiên trong điều kiện thực tế hiện nay HĐQT chúng tôi đề nghị tăng VĐL lên 140 tỷ đ.

Số tiền 40 tỷ đ tương đương 4.000.000 cổ phần phát hành để tăng vốn theo phương án sau:

– 25 tỷ đồng tương đương 2.500.000 cổ phần dành bán cho cổ đông hiện hữu (mỗi cổ đông có 4 cổ phần được mua thêm 1 cổ phần mới) với giá 10.000 đ/cổ phần.

– 15 tỷ đồng tương đương 1.500.000 cổ phần bán cho CBCNV mới được tuyển chọn vào làm việc ở công ty chưa được mua cổ phần của công ty với giá 10.000 đ/cổ phần để người lao động thêm gắn bó với công ty

Hội Đồng Quản Trị

                                                                  Công ty cổ phần vật tư nông sản

Tin liên quan