vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Tại Bắc Giang

Giám đốc : Nguyễn Thị Lanh

Địa chỉ : 102 – Đường Xương Giang , TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại : 02043.857.422 – 02043.200.789

Fax : 02043.824.620