x

 

Ranking in 2018 
VNR500

AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC APROMACO

ranked 156/500 Largest enterprises in the country.

Detail

Headlines

Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai

Giám đốc : Trần Văn Vĩ

Địa chỉ : KCN Tẳng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai

Điện Thoại : 02143.867.188

Fax : 02143.867.191