vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

APROMACO THAM DỰ HỘI NGHỊ CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20-11-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tài liệu chuyên đề năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. Cấp ủy các cấp phối hợp lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những việc còn hạn chế có liên quan đến ba nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết. Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo được thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên. Các cơ quan, đơn vị triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ, gắn với dân vận, cải cách hành chính,…

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969 – 2019).

Ngày 5/3/2019, thực hiện kế hoạch công tác quí I, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức hội thu ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư Nông sản Apromaco cử các đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, đồng chí Lê Anh Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Ủy viên BCH, phụ trách tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc tham dự Hội nghị để tiếp thu các nội dung chuyên đề để phổ biến trong Đảng bộ Công ty.

Sau phát biểu khai mạc của Tiến sỹ Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, Hội nghị đã được nghe PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết – Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền, một trong những giảng viên giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh hay nhất hiện nay, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân…

image001

Đồng chí Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội khai mạc Hội nghị

 image003

PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết – Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và tuyên truyền phổ biến chuyên đề.

 image005

Đông đủ đại diện các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Khối tham gia Hội nghị

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được thể hiện là phải đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân; phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “Đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng Nhân dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài dân. Muốn vậy, thì phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân; học hỏi dân để lãnh đạo dân. Người cho rằng không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy của dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện rất rõ: Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Chăm lo đời sống Nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay từ khi ra đời. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân; “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Đảng phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Đối với doanh nghiệp cụ thể như Công ty CP Vật tư nông sản thì thực hiện làm theo tư tưởng này chính là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chú trọng thực hiện tiếp xúc, trao đổi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động. Công ty cần tạo mọi điều kiện thuận lợi và có các cơ chế chính sách thích hợp, rõ ràng để động viên, khuyến khích tất cả người lao động hăng say cống hiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ và càng ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động./.

Quỳnh Hương

Tin liên quan