vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí: Trần Văn Quý, phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn trong Công ty. Thay mặt BCH Đảng bộ, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu khách quý và 70 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1000 đoàn viên, công nhân, người lao động trong toàn Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

image003

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu chúc mừng Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thị trường phân bón đầy biến động, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco) đã đạt được những kết quả quan trọng, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện, nâng cao; Quy mô Công ty ngày một được mở rộng, không những chỉ lĩnh vực SXKD phân bón, bao bì mà dần phát triển cả sang các lĩnh vực dự án, kinh doanh bất động sản, khai thác mỏ và vui chơi giải chí. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp to lớn của lực lượng công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn Công ty.

Cùng với quá trình phát triển của Công ty, Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình. Là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức công đoàn và công nhân lao động Công ty đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phong trào công nhân, người lao động và hoạt động Công đoàn Công ty đã đạt được kết quả tích cực, nổi bật là:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên; việc thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các quy định lao động ngày càng đi vào thực chất.

2. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc.

3. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua SXKD giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (như tại Công ty Lân Lào Cai, Công ty Bao bì) đã góp phần hạ giá thành sản phẩm,… đã thu hút, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động trong Công ty.

4. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cá nhân và tập thể đã được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tặng thưởng do có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, được Công đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thay mặt BCH Đảng bộ, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn và công nhân, người lao động trong Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

image004

Ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Trần Văn Quý tặng hoa và chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị, Công ty còn hạn chế. Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đề nghị các đồng chí tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

 

Thưa toàn thể Đại hội!

Hầu hết doanh nghiệp ở nước ta nói chung và Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nói riêng hoạt động SXKD trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại, phát triển doanh nghiệp ngày một lớn mạnh và bền vững, chúng ta cần phải có chủ trương và định hướng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới hiện nay đã và đang mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với chúng ta. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động để cùng với Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà BCH Công đoàn đã trình Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam để thực hiện công tác có hiệu quả trong thời gian tới. Thay mặt BCH Đảng bộ, tôi nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét và quyết định:

- Một là, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, phổ biến để công nhân và người lao động trong toàn hệ thống Apromaco nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, chủ trương, định hướng của HĐQT, sự điều hành và các giải pháp của Ban TGĐ trên cơ sở đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả. Trên cơ sở Bộ Luật Lao động mới, Luật Công đoàn…; giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động trong Công ty. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

- Hai là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý Công ty; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: Thu nhập, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động… Làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; làm tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và đoàn viên công đoàn.

- Ba là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty.

- Bốn là, Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của Công đoàn và bổ sung cho Đảng bộ những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công ty.

 

Thưa toàn thể Đại hội!

Tôi tin tưởng rằng, với cơ cấu thành phần, số lượng tiêu biểu, uy tín; các đại biểu được Đại hội tín nhiệm, bầu tham gia Ban Chấp hành khoá IX sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới có bước phát triển mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên, góp phần tích cực vào sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của Công ty.

Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản. Mong rằng, trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong toàn Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

-Apromaco-

Tin liên quan