x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII

Thực hiện kế hoạch công tác công đoàn năm 2022, ngày 09/5/2022, tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ban thường vụ Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản đã tham dự Hội nghị Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các thành viên Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Tài chính, Ban Nữ công… của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Về phía Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có sự tham gia của Ông Vũ Xuân Thủy – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và lãnh đạo các Ban thuộc công đoàn ngành.

image001

Công đoàn Công ty CP Vật tư nông sản và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vinh dự là hai đơn vị thuộc ngành nông nghiệp được lựa chọn để Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khảo sát công tác thi hành Điều lệ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất từ cơ sở  để chuẩn bị cho công tác sửa đổi Điều lệ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ, tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII năm 2023.

Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban thường vụ Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản báo cáo với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về tình hình thực hiện Điều lệ lệ công đoàn Việt Nam khóa XII tại đơn vị, các ý kiến về Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII liên quan đến tổ chức bộ máy công đoàn, công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ công đoàn và nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

image003

Theo đó, Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản thống nhất cao với các điểm mới như:

– Theo Điều lệ khóa XII, đối tượng gia nhập công đoàn được quy định rộng hơn, không liệt kê cụ thể các nhóm như điều lệ khóa XI;

–  Điều lệ Công đoàn XII có quy định  bổ sung tăng thêm 2 quyền của đoàn viên “- g. Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết, hợp tác khác của công đoàn; – h. Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc làm”.   Đây là 2 quyền có tính chất thiết thực, cụ thể. Trong thời điểm dịch COVID bùng phát, một số cơ sở trong công đoàn Công ty bị phong tỏa, dừng hoạt động (Sân gôn Chí Linh), người lao động bị mất việc làm, công đoàn Công ty đã áp dụng để công đoàn viên được tạm dừng sinh hoạt và đóng đoàn phí công đoàn.

– Quy định về thủ tục kết nạp tương đối đơn giản, người lao động chỉ cần có đơn tự nguyện và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định xem xét, quyết định kết nạp.

– Điều lệ khóa XII thống nhất đại hội công đoàn các cấp tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần. Đây là điểm hoàn toàn mới so với Điều lệ công đoàn khóa XI quy định một số trường hợp đặc biệt sẽ tiến hành nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần như: công đoàn cơ sở có dưới 10 thành viên; công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm có tỷ lệ thay đổi trong danh sách đoàn viên từ 20% trở lên hoặc trong nhiệm kỳ thay đổi ủy viên ban chấp hành từ 50% trở lên;… Điều này tạo điều kiện cho cơ sở được tập trung cho các hoạt động chuyên môn và cán bộ công đoàn giảm được áp lực vì nếu trên hai năm đã tổ chức đại hội  thì có thể chưa có nhiều hoạt động, thành tích, chưa thực hiện được nhiều nội dung công việc hoặc đang thực hiện dở dang, mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí chuẩn bị cho đại hội.

– Điều lệ Công đoàn khóa XII cũng quy định chi tiết, cụ thể về hình thức bầu cử, bổ sung thêm về chế định thường trực Ban thường vụ: gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và quy định thêm chức năng, nhiệm vụ của thường trực…Quy định Ban chấp hành công đoàn họp định kỳ 6 tháng/lần, Ban thường vụ công đoàn các cấp định kỳ họp 2 tháng 1 lần, họp đột xuất khi cần thiết.

– Tùy theo số lượng đoàn viên và tính chất, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị lao động; số lượng đoàn viên của công đoàn cơ sở có thể tổ chức các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

– Việc thành lập công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; đồng thời phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn và hướng dẫn nội dung cụ thể để công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tổ chức các hoạt động.

– Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bao gồm các loại hình doanh nghiệp được cấp phép thành lập theo Luật Doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế.

Đối với Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản, nơi quản lý gần 1.000 đoàn viên, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở:

– Công đoàn tham gia trong việc xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động: Công đoàn cùng tham gia soạn thảo, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, cố gắng bổ sung các điều khoản có lợi hơn cho người lao động: thời gian làm việc, chính sách lương thưởng,..và ký kết với Người sử dụng lao động. Việc xây dựng, ký thỏa ước lao động tập thể thực hiện cả ở các công đoàn cơ sở thành viên hoạt động ở các công ty trực thuộc.

– Công đoàn tham gia trong Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật: Chủ tịch công đoàn Công ty hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Công ty, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Công ty là thành viên thường trực Hội đồng… nên các chính sách, chế độ của công đoàn viên được đảm bảo. Đoàn viên được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. và được hưởng đầy đủ các chính sách đối với người lao động: trang phục, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phụ cấp độc hại, ăn ca, khám chữa bệnh định kỳ.. (đối với công nhân trong Nhà máy sản xuất), nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết, chính sách đối với người lao động nữ…

– Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao trong từng đơn vị và giao lưu giữa các đơn vị trong Công ty cũng như đơn vị, đối tác bên ngoài. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn đu du lịch, nghỉ dưỡng vào dịp hè..

– Công đoàn Công ty, công đoàn thành viên thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người lao động, tặng quà sinh nhật cho 100% công đoàn viên, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.

– Công đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng: Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp (khoảng 10-15 người/năm), tham gia đóng góp vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng có liên quan đến việc làm, thu nhập, chính sách đối với người lao động.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn căn cứ vào Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ làm nền tảng để tổ chức, triển khai, thực hiện. 100% thống nhất các nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; coi đây là công cụ để đoàn viên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình đối với cơ quan, doanh nghiệp trong tình hình mới của đất nước. Do vậy, hiện nay chưa có đoàn viên nào vi phạm Điều lệ.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty cũng đưa ra những một số kiến nghị, đề xuất cụ thể với Tổng liên đoàn về việc đơn giản hóa các thủ tục, quy trình, hồ sơ cho cán bộ công đoàn kiêm nhiệm khi được giới thiệu và bầu vào ủy viên BCH, BTV do mất nhiều thời gian cho việc hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên công nhận; hoàn thiện phần mềm quản lý đoàn viên và in thẻ công  đoàn; các quy định thống nhất về con dấu đối với công đoàn cơ sở thành viên; về trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn; chính sách đối với cán bộ công đoàn; tăng chỉ tiêu khen thưởng và mở rộng đối tượng khen thưởng; quan tâm hơn đến đời sống đoàn viên công đoàn ở các vùng khó khăn, phổ biến Bài ca Công đoàn sâu rộng hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các đợt sinh hoạt tập thể …

image005

Thay mặt Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Công ty, ghi nhận việc nghiên cứu Điều lệ kỹ lưỡng, báo cáo chi tiết và các đề xuất mang tính xây dựng, thực tiễn từ cơ sở của Công đoàn Công ty CP Vật tư Nông sản. Các kinh nghiệm hoạt động của Công đoàn Công ty rất hữu ích để áp dụng đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước trước kia và được cổ phần hóa, phát triển nhanh thành doanh nghiệp đa sở hữu, kinh doanh đa ngành nghề, vì sự lớn mạnh của doanh nghiệp và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Công đoàn Apromaco -

Tin liên quan