vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT APROMACO

Ngày 18/4, Công ty Cổ phần Hóa chất Apromaco tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có toàn thể các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ngoài ra Đại hội cũng có sự tham dự của Lãnh đạo Công ty CP Vật tư Nông sản (Công ty mẹ) và trưởng, phó các phòng, ban chức năng của công ty.

image001

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sau khi thông qua quy chế cùng các thủ tục cần thiết, các cổ đông lần lượt được nghe các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo Tài chính năm 2018, Báo cáo dự thảo điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Công ty…

Đại hội thống nhất cao và thông qua các báo cáo, đồng thời các thành viên tiến hành thảo luận và đóng góp các ý kiến đưa ra các đánh giá, phân tích kết quả hoạt động SXKD năm 2018 từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2018, các doanh nghiệp trong ngành hóa chất gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp trong ngành. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của công ty Cổ phần Hóa chất Apromaco đã có những bước đi phù hợp bước đầu giúp công ty vượt qua khó khăn, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

image003

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Apromaco đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để kiện toàn các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và khách quan, Đại hội đã tiến hành bầu cử và lựa chọn các thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngay sau kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Apromaco đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để kiện toàn các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Ban giám đốc nhiệm kỳ 2019-2022 gồm các ông bà:

– Ông Lê Anh Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Ông Bùi Tuấn Thạch, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty

– Bà Nguyễn Thị Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị;

Tại Đại hội, Ông Bùi Tuấn Thạch – Giám đốc công ty cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty mẹ trong nhiệm kỳ trước và mong muốn công ty mẹ tiếp tục ủng hộ Ban lãnh đạo trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Sau hơn 05 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Apromaco đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng những dự định và kế hoạch được đặt ra tại Đại hội sẽ được Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Hóa chất Apromaco:

image005 image007 image009 image011 image013 image015

Mộc Lan

Tin liên quan