vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Quy chế tiền lương, luồng gió mới thúc đẩy năng suất, kỷ luật lao động.

Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là tài sản có giá trị nhất đối với mọi doanh nghiệp.

Tiền lương, thu nhập, các chế độ phúc lợi khác cho người lao động (bảo hiểm, ốm đau, nghỉ dưỡng…) là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút, giữ chân người lao động có năng lực, có đóng góp cho doanh nghiệp.

Năm 2018, năm đầu tiên áp dụng và có nhiều thay đổi về chính sách lao động tiền lương, bảo hiểm cho cả doanh nghiệp và người lao động, nhất là sự thay đổi về cách tính, cơ cấu thu nhập, quỹ lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Để chuẩn bị cho những thay đổi đó, ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã chuẩn bị cho việc thay đổi này bằng quyết định thành lập Tổ xây dựng dự thảo Quy chế trả lương mới áp dụng cho năm 2018. Tổ với các thành viên là trưởng các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, có đại diện tham gia của BCH Công đoàn Công ty mà nòng cốt là Phòng Tổ chức Hành chính.

Sau nhiều phiên họp, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ về phương pháp tính, phạm vi đối tượng áp dụng, các hệ số tính toán… làm sao để đảm bảo phát huy tối đa tính sáng tạo của người lao động, cá thể hóa cao đối với từng chức danh, đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tổ xây dựng đã trình Dự thảo Quy chế trả lương và được Hội đồng quản trị ra Nghị quyết phê duyệt ban hành.

Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Quy chế đã quy định cụ thể việc trả lương cho người lao động tại Công ty theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công ty trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, người mang lại chất lượng, hiệu quả lao động, doanh số bán hàng và đóng góp nhiều cho Công ty. Ngoài ra, Quy chế còn có chức năng nâng cao năng suất, chất lượng công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; khắc phục những sai sót, vi phạm quy trình, quy chế và những biểu hiện tiêu cực vi phạm nội quy, kỷ luật lao động. Khuyến khích tập thể và từng cá nhân người lao động phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Quy chế cũng có bước đột phá khi cho phép Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị quyết định các mức lương, thưởng không hạn chế cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc và mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty.

 

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ nhân viên bằng phương pháp cảm tính, Quy chế đã bước đầu lượng hóa các tiêu chí đánh giá người lao động, cán bộ quản lý bằng các con số phản ánh hai tiêu chí quan trọng nhất là Hiệu quả công việc và việc tuân thủ Kỷ luật lao động.

Với mong muốn mang lại một sự thay đổi về việc đánh giá, trả công xứng đáng cho cán bộ nhân viên, tuy nhiên để có thể áp dụng thành công Quy chế tại công ty cần có sự chung tay, hợp tác và nghiêm túc đánh giá từ mỗi cán bộ nhân viên và cán bộ quản lý. Mặt khác, để Quy chế ngày càng hoàn thiện, qua quá trình áp dụng rất mong nhận được sự góp ý từ toàn thể cán bộ nhân viên để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cải tiến, sửa đổi.

Mạnh Hùng.

Tin liên quan