x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Ban Tổng giám đốc

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

Chu tich HĐQT Nguyen Tien Dung

PTGD Le Anh Linh

UV HĐQT Cao Xuan Hop

UV HĐQT Do Duc Hung

UV HĐQT Nguyen Thanh Son