vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Hội đồng quản trị

 

HDQT

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2022-2027