vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Hội đồng quản trị

hdqt2188

Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật tư nông sản nhiệm kỳ 2016-2021