x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Hội đồng quản trị

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
NHIỆM KỲ 2022-2027

Chu tich HĐQT Nguyen Tien Dung

UV HĐQT Cao Xuan Hop

UV HĐQT Do Duc Hung

UV HĐQT Nguyen Thanh Son

UV HĐQT Nguyen Van Kiem