x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

APROMACO KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM VỚI CỤC HẢI QUAN LÀO CAI

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/07/2022 về việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ Pháp luật của doanh nghiệp, giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu, một số điểm cụ thể như sau:

– Hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế, khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, chủ động có biện pháp phòng tránh vi phạm Pháp luật Hải quan. Nâng cao tính tự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

– Thiết lập mối quan hệ đối tác tin cậy giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh làm cơ sở tạo thuận lợi nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát kiểm tra mức độ tuân thủ, không vi phạm Pháp luật Hải quan của các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu tại địa bàn Lào Cai trong 10 năm qua, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã chọn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản cùng 03 doanh nghiệp đạt mức tín nhiệm cao nhất đại diện cho hơn 600 doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai thoả thuận ký kết biên bản ghi nhớ về việc công nhận doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ Pháp luật Hải quan tại Cục Hải quan Lào Cai.

Ngày 02/11/2022 tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc công nhận doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ Pháp luật Hải quan giữa Cục Hải quan tỉnh Lào Cai với Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và 03 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Đến tham dự sự kiện có ông Nguyễn Huy Long – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, bà Trần Thị Nguyệt – Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai, lãnh đạo các phòng, ban, chi cục Hải quan Lào Cai cùng đại diện doanh nghiệp tham gia.

image001

Ông Nguyễn Duy Long – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai lên tặng hoa các Doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Lào Cai.

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Cục trưởng Cục Hải quan ghi nhận nỗ lực phấn đấu, tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, đồng thời cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia chương trình, đóng góp ý kiến, bổ sung soạn thảo về nội dung biên bản. Ông cũng nêu rõ nội dung, lợi ích của doanh nghiệp của tham gia chương trình như sau:

– Được hướng dẫn hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, hải quan, giảm tỷ lệ kiểm tra từ đó dẫn đến giảm chi phí và thời gian trong thực hiện thông quan hàng hóa;

– Được hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan để doanh nghiệp giảm thiểu vi phạm pháp luật, nâng cao tính tuân thủ;

– Trở thành đối tác tin cậy của cơ quan hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp;

– Được mời tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo các chính sách mới liên đến các hoạt động xuất nhập khẩu;

– Được ưu tiên mời tham dự các chương trình của cơ quan hải quan khi giới thiệu, hướng dẫn văn bản chính sách mới;

– Được ưu tiên mời tham gia các lớp, chương trình đào tạo kiến thức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu do Trường Hải quan Việt Nam tổ chức.

image003

Lãnh đạo Cục Hải Quan Lào Cai phát biểu về quy chuẩn các đơn vị tham gia chương trình ký kết biên bản ghi nhớ

Sau thời gian thảo luận, đóng góp bổ sung các ý kiến, Lễ ký kết giữa đại diện các Doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai đã diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các phòng, ban, chi cục Hải quan Lào Cai diễn ra trang trọng.

image005

Thừa uỷ quyền Tổng Giám đốc, ông Phạm Hữu Tố – Trưởng Văn phòng đại diện tại Lào Cai cùng ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai ký biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và Cục Hải quan Lào Cai.

Để thực hiện tốt chương trình, giải đáp kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cục Hải quan Lào Cai chỉ định trực tiếp 04 công chức Hải quan Lào Cai có nghiệp vụ tốt nhất hỗ trợ riêng cho 04 doanh nghiệp tiêu biểu trong quá trình xuất nhập khẩu. Lãnh đạo Cục Hải quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng rất kỳ vọng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa đủ điều kiện tiếp tục phấn đấu tự nguyện tuân thủ Pháp luật Hải quan có cơ hội tham gia chương trình trong thời gian tới.

-VPLC-

Tin liên quan