x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

ĐẠI HỘI CHI BỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NHIỆM 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 378-CV/ĐUK ngày 19/5/2022 Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và hướng dẫn của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 24/08/2022, Chi bộ Kế toán Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại phòng họp Công ty với sự tham gia của toàn thể đảng viên Chi bộ.

z3671035319954_e8f1206363414f39837f59464bf62a38

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao Đại hội Chi bộ Kế toán Tài chính nhiệm kỳ 2022 – 2025  đã diễn ra thành công tốt đẹp

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội Chi bộ Kế toán Tài chính nhiệm kì 2022- 2025 được tổ chức với hai nội dung chính như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Kế toán Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 – 2025;

2. Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

z3671035090534_0ea581995ccee610f6bf4235bf8f1a8f

Các đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghi lễ Chào cờ

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thay mặt cho đoàn Chủ tịch đã trình bày dự thảo và thông qua các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Kế toán tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn liền với nhiệm vụ công tác chuyên môn của Phòng Kế toán Tài chính: Công tác kế toán luôn được chú trọng, tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về pháp luật; đối với công tác tài chính, Chi bộ cũng đã chủ động tiến hành xây dựng kế hoạch nguồn vốn, thu xếp vốn đầy đủ  đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt.

z3671034297653_05afd8bc332c487b218552a8e1940126

z3671035021765_b068ae4a3ff3ede4e06e4a68e6810beb

Với sự nỗ lực và đồng lòng của Chi bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã liên tiếp 2 năm đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã giới thiệu 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp Đảng cho 02 quần chúng, công nhận chính thức 3 đồng chí và chuyển sinh hoạt Đảng cho 01 đồng chí. 100% đảng viên tại Chi bộ thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

Với sự nỗ lực và đồng lòng của Chi bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã liên tiếp 2 năm đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ có đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

z3671035408923_4c7a25cd6a3d7b08bb560fd8a62afa49

z3671034930996_4b3a42598b4f60af451b0a6716ddf5c1

Trong nhiệm kỳ tới 2022-2025, Chi bộ Kế toán Tài chính đặt mục tiêu kế thừa những thành công của nhiệm kỳ khóa cũ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác tài chính kế toán được giao; đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị trong phạm vi công việc được phân công; luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực vào báo cáo chính trị của Chi bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Các ý kiến tham luận đều thống nhất với Báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 mà Chủ tịch trình Đại hội

z3671034911973_5fabbf836707c4d539d477304d13a52f z3671035224657_340c955b27926ac2cf2a1cfcb481eb2f z3671035287989_8317e5ed6bed5346c95f35632474ac9f

Đại hội đã được thông qua quy chế bầu cử, đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Kế toàn Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu bầu 06/06 đạt 100%.

z3671046570875_792ce782ed5bb194b4fd6e2fef39c687 z3671046732117_e2d0dea860bae1d886fdb3c168cc49b8

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao Đại hội Chi bộ Kế toán Tài chính nhiệm kỳ 2022 – 2025  đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội tin rằng Chi bộ Kế toán Tài chính sẽ phát triển toàn diện vững mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

-Tiến Thịnh-

Tin liên quan