x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỂ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón. Một nội dung quan trọng của dự thảo này là đưa phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng 5%.

1

Trước ngày 1/1/2015, mặt hàng phân bón đã thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. Tuy nhiên, để góp phần hỗ trợ tối đa cho nông dân và để giảm giá bán phân bón, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, theo đó, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Cùng với đó, doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào, kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN. Quy định nêu trên đã hỗ trợ giá đầu vào cho nông dân nhưng doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước lại gặp khó khăn.

Gần đây, một số bộ, ngành và các doanh nghiệp sản xuất phân bón gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính cho rằng quy định trên khiến các doanh nghiệp sản xuất phân bón gặp khó khăn do không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định) phục vụ cho hoạt động sản xuất phân bón mà phải tính vào chi phí sản phẩm khiến giá thành tăng và lợi nhuận giảm, gây bất lợi trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cùng loại,.

Do vậy, để hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước vượt qua khó khăn, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng phân bón, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế GTGT để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón là cần thiết.

Theo cơ quan soạn thảo, việc chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%, các doanh nghiệp sản xuất phân bón sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào, kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định dùng cho sản xuất phân bón.

Việc quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% ở tất cả các khâu: nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa phân bón sản xuất trong nước với phân bón nhập khẩu cùng loại.

Do yêu cầu cấp bách của việc hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội về hiệu lực thi hành của Nghị quyết từ ngày 1/1/2021.

Để có nguồn lực thực hiện chính sách này, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện.

Theo hải Quan Online

 

Tin liên quan