x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

Ngày 15/6/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

z3496062892242_da068bedc643f023a378ea2c36fef205

 

Tại hội nghị, các đại biểu, đảng viên được nghe đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng chí Lê Mạnh Hùng, ủy viên Thường vụ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính báo cáo về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, các đề xuất trong công tác tổ chức cũng như công tác phát triển Đảng trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cũng như mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra; quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy cũng đã triển khai thực hiện các nội dung khác như quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 04 VTNS/KH-ĐU ngày 16/4/2021 về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII”. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 Chương trình công tác của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

978d4c5fbf1f7c41250e

Tiếp đó, các đồng chí tham dự Hội nghị sơ kết đã tập trung thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022, các diễn biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, công tác tổ chức của Đảng, công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác phát triển Đảng viên mới v.v.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ủy ghi nhận kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của các chi bộ trực thuộc. Đồng chí yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm 2022, toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã Hội đồng quản trị thông qua.

80375fa1ace16fbf36f0

448d3980cac0099e50d1

Kết luận tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy thống nhất thông qua các nội dung sau:

– Thông qua toàn văn dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

– Đảng bộ Công ty cũng như các chi bộ trực thuộc tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước;

– Toàn Đảng bộ phấn đầu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022;

– Nhất trí thành lập tổ chức cơ sở Đảng mới: Chi bộ Công ty TNHH Bao bì Tổng hợp Apromaco và chỉ định đồng chí Đinh Trường Tuấn, Giám đốc, giữ chức danh Bí thư Chi bộ;

– Thông qua kế hoạch phát triển Đảng viên mới 06 tháng cuối năm do Thường trực Đảng ủy trình.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra theo đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp.

- Lê Anh -

Tin liên quan