x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán 2012

CÔNG TY CP VẬT TƯ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       NÔNG SẢN                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-                                                                       ————————————–

Số : 14   VT/TC-TB                                                          Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

                                                                THÔNG BÁO

                       V/v Thực hiện nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

—–

Kính gửi :

– Các phòng ban, VP đại diện, Ban Dự án

– Các đơn vị trực thuộc Công ty.

                Ngày 09/01/2012 lãnh đạo Công ty họp bàn về việc đón Tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.                 Nay Công ty thông báo để các đơn vị thực hiện một số nội dung sau :

  1. Theo Bộ luật lao động Nhà nước quy định, toàn thể cán bộ CNVC được nghỉ tết bắt đầu từ 21/1/2012 (Tức thứ bảy 28/12 âm lịch) đến hết ngày 29/01/2012 (Tức 07/1 âm lịch) và sẽ làm bù ngày thứ bảy vào tuần kế tiếp.
  2. Tổng giám đốc tổ chức gặp mặt đầu xuân tại Văn phòng Công ty vào 8h30 sáng Thứ hai ngày 30/1/2012 (tức ngày 08/1 âm lịch), thành phần dự gồm: BCH Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn, Ban Nữ công, BCH Đoàn thanh niên CS.HCM, Tổ trưởng công đoàn, trưởng phó phòng ban, trưởng phó kế toán đơn vị cơ sở, Ban giám đốc + Kế toán trưởng + Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV, Công ty CP Hoá chất Apromaco và toàn thể cán bộ CNV văn phòng Công ty.
  3. Trước khi nghỉ tết các đơn vị triển khai một số vấn đề sau :

– Bố trí lực lượng bảo vệ hàng hoá, nhà xưởng, văn phòng 24/24 giờ, bố trí trực lãnh đạo chu đáo đầy đủ. Danh sách trực tết, yêu cầu gửi về Công ty (Phòng Tổ chức HC) trước ngày 18/1/2012 để báo cáo Tổng giám đốc. Tuyệt đối không được bỏ trực, hoặc làm việc riêng tại nơi làm nhiệm vụ, nghiêm cấm đánh bài bạc, đốt pháo nổ trong khu vực làm việc để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tốt khi người lao động nghỉ Tết.

– Trước khi nghỉ Tết Thứ sáu ngày 20/1/2012, các phòng ban, đơn vị tổ chức trang trí treo cờ, khẩu hiệu tại Văn phòng làm việc, dọn vệ sinh xung quanh khu vực và các phòng làm việc dọn vệ sinh xung quanh khu vực và các phòng làm việc. Niêm phong kho tàng, cửa hàng, phòng làm việc (trừ nơi để trực, tiếp khách và làm việc ngày Tết).

– Thường xuyên liên lạc với Công ty, nếu có tình huống phức tạp xảy ra phải báo cáo cho các lực lượng an ninh địa phương và lãnh đạo Công ty biết để có biện pháp giải quyết kịp thời.

  1. Tuỳ theo hiệu quả SXKD trong năm, các đơn vị tính toán chi tiền tết cho cán bộ CNV của đơn vị nhưng mức chi không vượt quá một tháng lương đối với người lao động làm việc.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cơ sở nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :                                                                                               K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên                                                                                              PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– TGĐ, các Phó TGĐ.

– Chủ tịch CĐ

– Bí thư Đoàn TNCSHCM

– Tổ bảo vệ khu vực

– Lưu VT, TC                                                                                                       [Đã ký]

Nguyễn Kim Oanh 

Tin liên quan