x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Tổng quan Thị trường phân bón tháng 9/2012

I/. Diễn biến thị trường trong nước

Thị trường phân bón tháng 9/2012 vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm bởi nhu cầu thị trường vẫn còn ở mức thấp, hoạt động giao dịch không nhiều. Nguyên nhân là do mưa bão lũ xảy ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã ảnh hưởng đến canh tác và chăm bón. Ngoài ra, các địa phương phía Bắc cũng đang giai đoạn thu hoạch vụ lúa mùa nên nhu cầu phân bón giảm. Cụ thể giá các loại phân bón tại một số địa phương như sau.

Tại Đà Nẵng, giá Urê TQ giảm 0,5% xuống còn 9.200 đồng/kg; Urê Phú Mỹ giảm 1% xuống còn 9.800 đồng/kg; Tại Qui Nhơn đã giảm 3,4%, xuống còn 9.800 – 9.850 đồng/kg.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao dịch khá trầm lắng, giá tiếp tục giảm do nhu cầu vẫn ở mức thấp. Giá Urê Phú Mỹ giảm 2,2% xuống còn 9.800 – 9.900 đồng/kg; giá Urê Trung Quốc giảm 4,2% xuống còn 9.000 – 9.100 đồng/kg.

Khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ, nhu cầu phân bón cho cho lúa và các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu v.v. đã tăng so với tháng trước nhưng do thời tiết mưa liên tục khiến cho việc chăm bón gặp khó khăn và gây áp lực giảm giá phân bón. Giá Urê Phú Mỹ đã giảm 3,8%, xuống còn 10.100 đồng/kg; Urê TQ giảm 2,9%, xuống còn 10.300 đồng/kg.

Tham khảo giá bán lẻ một số chủng loại phân bón tại các tỉnh thành tháng 9/2012 (so sánh với đầu tháng 9/2012)

(ĐVT: đ/kg)

Thị trường Chủng loại Ngày 28/9/2012 Ngày 7/9/2012 (%) So với   T9/2012
Hà Nội Urê TQ 9.550 – 9.650 9.550 – 9.650 0,0
Urê Ninh Bình 9.600 – 9.700 9.600 – 9.700 0,0
Lân Lào Cai 2.800 2.800 0,0
Đà Nẵng Urê TQ 9.200 9.250 -0,5
Urê Phú Mỹ 9.800 9.900 -1,0
Lân Lào Cai 3.000 3.000 0,0
Qui Nhơn Urê TQ 9.300 – 9.400 9.300 – 9.400 0,0
Urê Phú Mỹ 9.800 – 9.850 10.100 – 10.200 -3,4
Lân Lào Cai 3.050 3.050 0,0
  1. HCM
Urê TQ 9.000 – 9.100 9.400 – 9.500 -4,2
Urê Phú Mỹ 9.800 – 9.900 10.200 – 10.250 -2,2
Lân Lào Cai 3.050 3.050 0,0
Tiền Giang Urê TQ 10.000 10.300 -2,9
Urê Phú Mỹ 10.100 10.500 -3,8
Lân Lào Cai 3.050 3.050 0,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

  1. 1. Tình hình xuất khẩu phân bón

Xuất khẩu phân bón trong tháng 9/2012 ước đạt 70 nghìn tấn, kim ngạch 30 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 3,2% về kim ngạch so với tháng trước; giảm 20,5% về lượng và giảm 28,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm 2012 xuất khẩu phân bón lên tới 1 triệu tấn với kim ngạch đạt 427 triệu USD, tăng 51% về lượng và tăng 54,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 8/2012 đạt 72,77 nghìn tấn với kim ngạch đạt 31,47 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 24,9% về kim ngạch so với tháng trước. Như vậy, xuất khẩu phân bón của Việt Nam đã giảm liên tiếp 2 tháng sau khi gia tăng mạnh trong tháng 6/2012. Lũy kế xuất khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2012 đạt 937,6 nghìn tấn với kim ngạch đạt 396,67 triệu USD, tăng 61,8% về lượng và tăng 68,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

  1. 2. Tình hình nhập khẩu

Ước tính phân bón nhập khẩu trong tháng 9/2012 đạt 335 nghìn tấn với kim ngạch đạt 189 triệu USD, giảm 14,2% về lượng nhưng lại tăng 16,67% về kim ngạch so với tháng trước. Đưa lượng phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 2,7 triệu tấn với kim ngạch đạt 1,19 tỷ USD, giảm 12,5% về khối lượng và 3,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón trong tháng 8/2012 đạt 349,16 nghìn tấn với kim ngạch đạt 145,45 triệu USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước; giảm 10,81% về lượng và giảm 3,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 8 tháng đầu năm 2012, nhập khẩu phân bón đạt 2,32 triệu tấn, kim ngạch 1 tỷ USD, giảm 9,5% về lượng và giảm 2,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2011.

 

 

Kỳ cuối tháng 9/2012 phân bón được nhập về từ Cảng Khánh Hội là nhiều nhất đạt 47 nghìn tấn với kim ngạch 22 triệu USD, tăng 495,0% về lượng và tăng 766,5% về kim ngạch so với kỳ trước. Thứ 2 là cửa khẩu Lào Cai với 34 nghìn tấn với kim ngạch đạt xấp xỉ 13,6 triệu USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 16,8% về kim ngạch so với kỳ trước. Tiếp theo là Cảng Cát Lái đạt 33,4 nghìn tấn với kim ngạch đạt 9,9 triệu USD, tăng 117,0% về lượng và tăng 137,3% về kim ngạch so với kỳ trước.

 

Dự báo giá phân bón trong thời gian tới có thể sẽ tăng nhẹ trở lại do nhu cầu phân bón cho vụ Thu Đông ở một số địa phương thuộc ĐBSCL đang bắt đầu tăng và giá phân bón trên thị trường thế giới có tín hiệu khởi sắc hơn.

 

  1. II. Thị trường thế giới

 

Thị trường phân bón thế giới trong tháng 9/2012 đã có tín hiệu tích cực hơn, giao dịch sôi động hơn, giá bắt đầu hồi phục do nhu cầu phân Urê bắt đầu tăng nhẹ từ một số nước tại Trung Đông và Ấn Độ … Tại Yuzhny, giá Urê hạt trong tăng 2,6%, lên mức 390 – 395 USD/tấn; tại Brazil tăng 2,3%, lên 417 – 422 USD/tấn; tại Baltic tăng 5,4%, lên 390 – 395 USD/tấn và Trung Quốc tăng 0,3%, lên 370 – 375USD/tấn.

Tại Ai Cập giá Urê hạt đục tăng 3,6%, lên 450 – 465 USD/tấn, tại Mỹ tăng 1%, lên 470 – 476 USD/tấn (CFR), tại Vịnh Ả rập tăng 1% lên 385 – 448USD/tấn. Trong khi đó, Iran vẫn ổn định.

Thị trường DAP cũng khá ảm đạm, nhu cầu cuả Ấn Độ giảm trong khi nhu cầu ở Đông Nam Á gần như không còn nên giá DAP vẫn trong xu hướng giảm Tại Baltic giá

Thị trường phân bón tháng 9 năm 2012 .DAP giảm 1,3% xuống còn 570 – 580 USD/tấn(FOB); tại Mỹ giảm 4,8% xuống còn 530 – 537 USD/tấn; tại Trung Quốc giảm 0,6% xuống còn 558 – 560 USD/tấn; tại Tampa giảm 1,4% xuống còn 550 – 555 USD/tấn.

Giá một số chủng loại phân bón cụ thể như sau:

Tham khảo giá một số chủng loại phân bón trên thị trường thế giới tháng 9/2012

(so sánh với đầu tháng 9/2012)

(ĐVT: USD/tấn)

Chủng loại Thị trường Ngày 28/9/2012 So với đầu tháng 9/2012 (%)
Urê hạt trong Yuzhny (FOB) 390 – 395 2,6
Baltic 390 – 395 365 – 380 5,4
Brazil (CFR) 417 – 422 405 – 415 2,3
Trung Quốc 370 – 375 370 – 373 0,3
Urê hạt đục Ai Cập 450 – 465 3,6
Vịnh Ả rập 385 – 448 378 – 447 1,0
Iran 370 – 375 370 – 375 0,0
Vịnh Mỹ (CFR) 470-476 463 – 474 1,0
DAP Baltic 570 – 580 -1,3
Trung Quốc 558 – 560 560 – 565 -0,6
Vịnh mỹ 530 – 537 558 – 563 -4,8
Tampa 550 – 555 558 – 563 -1,4
Amoniac Ventspils 602 – 615 0,0
Ấn Độ 604 – 645 604 – 645 0,0
Yuzhny 600 600 0,0
Trung Đông 609 – 663 609 – 663 0,0

 

Dự báo, thị trường phân bón thế giới trong thời gian tới sẽ sôi động hơn, giá phân bón sẽ tăng do nhu cầu tại một số nước tăng mạnh, đặc biệt là Ấn Độ.

 

III/. Một số hoạt động đáng chú ý trong tháng

  1. Chính phủ yêu cầu Vinachem tập trung vào ngành chính Trong quá trình hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinachem tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất phân bón; khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón; hóa chất cơ bản; hóa dược; sản xuất – kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

 

  1. Apromaco đang triển khai từng bước đưa các loại phân bón về cảng Mỹ Thới và cảng Bình Long, tỉnh An Giang. Trước mắt trong tháng 9/2012, Apromaco đưa khoảng 3.000 tấn Kali CIS mảnh, 1.000 tấn DAP 64% màu xanh, 3.200 tấn DAP 64% màu nâu, 5.500 tấn đạm Urê hạt trong về tỉnh An Giang. Định hướng hàng năm, Apromaco sẽ cung ứng từ 60.000 – 80.000 tấn phân bón hóa học các loại để cung ứng cho thị trường An Giang và miền tây Nam Bộ với phương châm “Cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng.

 

  1. Tập đoàn Khoáng sản đất hiếm Mỹ phân phối phân bón vào Việt Nam

Tập đoàn Khoáng sản đất hiếm Mỹ (OTCQB: USMN) đã công bố Liên doanh bán hàng quốc tế, nhà phân phối quốc tế (IBA) của Tập đoàn này đã được Chính phủ Việt Nam cho phép phân phối và bán Excelerite (một loại phân bón) tại Việt Nam.

IBA cũng bảo đảm cơ sở kho và giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam. IBA đã đặt đơn hàng 50 tấn Excelerite với USMN cho chuyến hàng đầu tiên tới Việt Nam.

 

Nguồn Trung tâm Công Nghiệp & TM Việt Nam – VITIC

Tin liên quan