x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH BƯỚC SANG NHIỆM KỲ MỚI

Theo kế hoạch đề ra, đến ngày 31/8/2022, tất cả các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị đại hội đã được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng với hướng dẫn của cấp trên. Là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Apromaco, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội như tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

z3650917610894_9e4fd7ec1fbc74b66964e80851518e0e

z3650917610653_74305add7ddf72d8cc9af3d0d84150d2

Hầu hết các đảng viên trong Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình được trưởng thành trong quá trình hình thành & phát triển của doanh nghiệp cũng như các phong trào quần chúng nên lập trường, tư tưởng luôn vững vàng kiên định, có tinh thần đoàn kết cao. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản đều đạt và hoàn thành. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng cải thiện. Hàng năm, gần 100% Đảng viên trong Chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; về cơ bản, Công ty đều hoàn thành các kế hoạch do Công ty mẹ giao. Các chế độ chính sách cho đảng viên và người lao động luôn được quan tâm và thực hiện đầy đủ, không để xảy ra việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

z3650917611366_6025efeca803561bda80763b6b04eff6

z3650917611387_4b5f0dc3af44eda0bdab5818258350fc

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2025 xác định mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, đó là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra cũng như các chỉ tiêu, kế hoạch do Công ty mẹ giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh và trí tuệ v.v. Phát huy truyền thống đoàn kết và kết quả đạt được, toàn thể Chi bộ quyết tâm, thống nhất cao phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, Chi bộ đã chuẩn bị chu đáo các khâu, nhất là thực hiện hai nội dung quan trọng là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z3650917611373_1d85d243efaa67369f1a6b54645a2ba4

Kiểm điểm hết nhiệm kỳ của đồng chí Bí thư Chi bộ đã thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức kết quả hoạt động của Chi bộ và trách nhiệm của từng Đảng viên, nhất là của đồng chí Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi bộ, đơn vị, trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh và có sức chiến đấu cao.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Anh Linh tái cử vị trí Bí thư Chi bộ với số phiếu bầu đạt 100% đã thể hiện tính thống nhất cao trong toàn Chi bộ. Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Thái Bình đã bước vào nhiệm kỳ mới có sự quyết tâm cao của tất cả các đồng chí Đảng viên với niềm tin vào sự phát triển tất yếu của đơn vị nói riêng và của toàn hệ thống Apromaco nói chung.

      – Lê Anh -

Tin liên quan