x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN APROMACO THAM DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM LẦN THỨ HAI KHÓA VI

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai (khóa VI) vào ngày 08/12/2023 tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường Vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khoá VI.

Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, hoạt động của Đoàn đại biểu Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tại Đại hội. Theo chương trình, Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung:

– Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028;

– Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn Ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành Công đoàn Ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028;

– Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Dự thảo Chương trình làm việc toàn khoá của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Ngành khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028;

– Báo cáo công khai tài chính công đoàn.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để thảo luận những định hướng hoạt động quan trọng trong thời gian sắp tới để triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ VI. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, người lao động làm căn cứ xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; khơi dậy, phát huy mạnh sức sáng tạo mạnh mẽ, tinh thần cống hiến của đoàn viên, người lao động trong thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng – Ủy viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Apromaco đã tham gia phát biểu một số ý kiến về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nhất là trong khối doanh nghiệp để tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực, chủ động tham gia công tác quản lý. Những vấn đề quan trọng như giải pháp để tăng số lượng đoàn viên, thực hiện ba đột phá chiến lược về công tác công đoàn đã được trao đổi, thảo luận ghi vào chương trình nghị sự của Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam dự kiến tổ chức trong tháng 1/2024./.

image001Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phát biểu.

 image003Quang cảnh Hội nghị

image005Đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ hai khóa VI.

-Quỳnh Hương-

Tin liên quan