x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN APROMACO THAM GIA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của tổ chức công đoàn và người lao động cả nước, diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu.

image001

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón các vị khách quý:

– Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

– Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

– Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị khách quốc tế, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các cán bộ công đoàn các thời kỳ đã tới dự phiên trọng thể và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

image002

image003

 Đoàn đại biểu Công đoàn Nông nghiệp và PTNT tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tham luận, thảo luận tại Đại hội và tổ chức 10 Diễn đàn chuyên đề đã làm sâu sắc thêm những định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị, củng cố thêm về lý luận và thực tiễn làm cơ sở nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 90 năm qua và trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong thời gian tới; trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII gồm 168 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó.

image004

Tham gia phát biểu tại Trung tâm Thảo luận

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã họp phiên thứ nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư nông sản (Apromaco) là một trong những công đoàn cơ sở  MẠNH, trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Đại diện Công đoàn Apromaco, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn đã được Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 lựa chọn là 1 trong 7 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII.

Thực hiện trọng trách nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn lao được thay mặt cho hàng trăm nghìn công đoàn viên và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, Đoàn đại biểu Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tuân thủ tuyệt đối quy chế Đại hội tham gia đầy đủ, nhiệt tình và trách nhiệm tất cả các hoạt động của Đại hội. Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam vinh dự được bầu vào Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XIII.

Tại diễn đàn thảo luận số 9 tại Bộ Công Thương cùng với đại diện Tổng liên đoàn, công đoàn các bộ ngành và địa phương, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Apromaco đã tham gia phát biểu về tập trung về các vấn đề nổi bật của công tác công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, ba khâu đột phá của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới:

(1) Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

(2) Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

(3) Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các ý kiến phát biểu thẳng thắn mang tính chất xây dựng và vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động được Chủ tịch đoàn đánh giá cao và chắt lọc, bổ sung vào định hướng công tác trong nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Sau đây là một vài hình ảnh Đại hội.

image005

Sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

image006Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội.

- Quỳnh Hương -

Tin liên quan