x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Tổ chức Hành chính, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trợ lý Tổng giám đốc, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

IMG_6163

Các đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự nhất trí của Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, thực hiện Quyết định số: 917-QĐ/ĐUK ngày 27/7/2020 về việc chuẩn y kết nạp đảng viên, ngày 07/8/2020, Chi bộ Tổ chức Hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thanh Sơn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trong thời gian dự bị.

IMG_6185 - Copy

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới Nguyễn Thanh Sơn

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

IMG_6191 - Copy

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ 

IMG_6204 - Copy

 Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Tại Lễ Kết nạp, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy đã nêu bật những cố gắng và sự phấn đấu của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trong suốt quá trình học tập, công tác. Đồng thời, đồng chí cũng gửi lời chúc mừng cũng như bày tỏ sự tin tưởng của tập thể Ban chấp hành Đảng ủy đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng như Chi bộ Tổ chức Hành chính.

Trong niềm xúc động, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và Chi bộ Tổ chức Hành chính đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng;  đồng thời, xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng.

IMG_6210

Đại diện Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và Chi bộ Tổ chức hành chính chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thanh Sơn

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của Chi bộ Tổ chức Hành chính nói riêng và Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nói chung.

- Lê Anh -

Tin liên quan