vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Toàn văn nghị quyết được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại phiên họp và được phổ biến đến tất cả các cổ đông.

NQ DHD co dong-1 NQ DHD co dong-2 NQ DHD co dong-3 NQ DHD co dong-4 NQ DHD co dong-5

 

Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Tin liên quan