x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

SỨC SỐNG MỚI CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TẠI TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo Đại hội các cấp của BCH Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Apromaco. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Chi bộ để nhìn nhận đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

 

z3640123608521_b59ec25744804843e864183828e1d54a

 

Chi bộ Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai được giao trọng trách là một trong các đơn vị xương sống trong việc sản xuất các sản phẩm phân bón của Apromaco, được giao quản lý lượng tài sản, tài chính và cơ sở vật chất lớn v.v. Do đó, Công  ty được Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp. Báo cáo chính trị được trình trước Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao, Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế trong công tác quản lý, điều hành. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu.

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng Chi bộ Công ty TNHH MTV Apromaco Lào Cai trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

 

 

z3640123605101_861928c4d4b555b155f726e1f8513c1f (3)

 

z3640123511082_73296a13020b5b7148980746c407ef62 (2)

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức Chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v. đã góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên.

Đại hội Chi bộ cũng đã tập chung xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Công ty về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

z3640123559369_2e0050590ae5ac49007be5a14395fedd

z3640123539988_ecb7b2d4e47b4492503ce3fc10d73190

 

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

z3640123559252_03841368e22de3097b8837960728f42f

Đại hội cũng đã tín nhiệm và nhất trí cao để bầu đồng chí Trần Văn Vĩ, Giám đốc Công ty tái cử vị trí Bí thư và đồng chí Tô Công Đắc, Phó Giám đốc vào vị trí Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Supe Lân Lào Cai.

Với quá trình hình thành và phát triển vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với truyền thống của đơn vị thành viên thuộc hệ thống Apromaco, với một sức sống mới tràn trề, chúng ta có toàn quyền hy vọng và tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Chi bộ cũng như của Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco trong nhiệm kỳ mới.

- Lê Anh -

Tin liên quan