x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO MỜI THẦU – HẠ TẦNG KĨ THUẬT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần vật tư nông sản

Tên gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật của Nhà máy

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân Supe tại Lào Cai

Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay tín dụng

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 01 năm 2009 đến trước 8 giờ 30, ngày 06 tháng 02 năm 2009 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

Địa chỉ nhận HSDT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào: 9 giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2008, tại Công ty cổ phần vật tư nông sản – Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội.

Công ty cổ phần vật tư nông sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

*chi tiết xem tại website www.apromaco.vn

* Ghi chú : Thời gian mở HSDT sẽ được kéo dài thêm 10 ngày đến  ngày  16.02.2009.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

NGUYỄN VIẾT MÔNG

Tin liên quan