x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

APROMACO TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2019

Căn cứ chương trình công tác năm 2020, được sự thống nhất của hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản triệu tập hội nghị tổng kết năm 2019, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và Liên hoan tất niên “Gala Dinner 2020″.

scan0020-1 scan0020-2

-Apromaco-

Tin liên quan