x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

apromaoco lào cai

CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI THIẾT THỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CBCNV
Nhằm đáp ứng mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đồng thời triệt để tiết kiệm chống lãng phí, BCH Công đoàn Công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc Công ty cho thực hiện tổ chức bữa ăn ca cho CBCNV theo mô hình ăn tự chọn. Trên cơ sở mức tiền ăn ca và mức bồi dưỡng độc hại đã...