x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN APROMACO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2022

Ngày 30/9/2022, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư nông sản (Apromaco) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác quí IV năm 2022. Toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đã tham gia cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

IMG_0060

IMG_0063

Đồng chí Đỗ Đức Hùng Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư nông sản chủ trì hội  nghị

Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ công đoàn viên Apromaco ngày càng lớn mạnh góp phần tích cực vào thành công chung của Công ty. Công đoàn có 6 công đoàn cơ sở thành viên và 7 tổ công đoàn trực thuộc. Tổng số lao động tại thời điểm cuối quí III/2022 là 1.020 người, đoàn viên công đoàn gần 700 người, trong đó gồm 04 tiến sỹ, 14 thạc sỹ, 181 người có trình độ Đại học, 02 người có trình đôn lý luận Cao cấp và số còn lại là trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân lao động có tay nghề cao, sơ cấp và công nhân kỹ thuật từng bước chọn lọc để đưa vào biên chế và phát triển đoàn viên công đoàn.

Triển khai thực hiện chủ đề của năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam”, Công đoàn đã tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sáng kiến có hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

IMG_0067

Toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đã tham gia cuộc họp dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động: Các chính sách chế độ đối với người lao động trong hệ thống Apromaco đều được thực hiện đầy đủ như chế độ phòng hộ lao động, trợ cấp, nâng lương, hưu trí, BHYT, BHXH, BHTN, cải thiện  trang thiết bị, điều kiện làm việc…Các Nhà máy sản xuất bao bì, sản xuất phân bón, bộ phận sản xuất ở Sân gôn Chí Linh đều trang bị đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp cho người lao động. Tổ chức tập huấn an toàn lao động, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp tai nạn lao động nào xảy ra tại Công ty mẹ và các công ty thành viên trực thuộc Apromaco. Các đơn vị đều có chính sách hỗ trợ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nước mát miễn phí trong thời tiết nắng nóng, ăn ca đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho người lao động. Các chính sách đối với lao động nữ như nghỉ thai sản, ốm đau, khám chữa bệnh đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ.

Tình hình quan hệ lao động tại Công ty Apromaco sản tương đối ổn định, hài hòa, phát triển tích cực. Người sử dụng lao động thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Ngay cả khi thời điểm dịch bệnh khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thu nhập của người lao động vẫn được bảo đảm. Chính vì lẽ đó, đại đa số người lao động có tư tưởng ổn định, tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào Ban lãnh đạo, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Các hoạt động xã hội, từ thiện được tiếp tục đẩy mạnh trong các cơ sở công đoàn. Các cuộc vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào được các cấp công đoàn tích cực tham gia. Kết hợp với Đoàn thanh niên Công ty thực hiện các hoạt động từ thiện ở các vùng miền núi phía Bắc.

IMG_0076

Các hoạt động xã hội, từ thiện được tiếp tục đẩy mạnh trong các cơ sở công đoàn. Các cuộc vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào được các cấp công đoàn tích cực tham gia.

Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn Công ty với khẩu hiệu hành động: “Tăng cường đoàn kết – Đổi mới tư duy – Năng động sáng tạo – Dám nghĩ dám làm” nhằm mục tiêu “ Sản xuất tốt – Kinh doanh giỏi – Dự án nhanh – Hiệu quả cao” để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh. Việc tổ chức các phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, từ khâu phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra đánh giá đến tổng kết khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao đã được các cơ sở công đoàn quan tâm với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đã gắn vào với sự kiện cụ thể  để từ đó là dịp tuyên truyền giáo dục đoàn viên. Trong năm được sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn tổ chức cho CBCNVC đi nghỉ dưỡng tại các khu du lịch Hạ Long, Đà Nẵng..  để tạo cho đoàn viên có môi trường giao lưu, tăng cường không khí tập thể, tình đoàn kết, gắn bó.

IMG_0080

Hoạt động công đoàn Apromaco trong thời gian qua đã được Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và biểu dương.

Trong quí IV năm 2022,  Ban chấp hành Công đoàn Apromaco thống nhất quyết nghị các nội dung công tác chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện hướng dẫn của Tổng liên đoàn, Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian Đại hội công đoàn các cấp cho phù hợp theo nhiệm kỳ của Tổng liên đoàn, Đại hội Công đoàn Apromaco sẽ phải tiến hành chậm nhất trong tháng 5/2023. Công đoàn Công ty lên kế hoạch tổ chức các phong trào để chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty. Thời gian Đại hội công đoàn các cơ sở xong trước ngày 15/3/2023 và Đại hội Công đoàn Công ty Apromaco lần thứ X sẽ tổ chức trước ngày 15/5/2023.

2. Các công đoàn trực thuộc tiến hành nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn, hoàn thiện các loại sổ sách ghi chép, lưu trữ văn bản, giấy tờ, hồ sơ công đoàn viên, thu chi tài chính, công tác kiểm tra giám sát… theo qui định. Công đoàn Công ty sẽ tổ chức kiểm tra công tác công đoàn, công tác tài chính ở một số công đoàn cơ sở thành viên.

3. Các công đoàn trực thuộc phối kết hợp thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định. Tiếp tục thực hiện các phong trào, hoạt động động viên, khuyến khích người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023.

4. Tổ chức Giải thi đấu thể thao và Liên hoan văn nghệ năm 2022 trong hệ thống Apromaco, dự kiến vào cuối tháng 12/2022 để tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên toàn Công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chào đón Năm mới 2023.

-Quỳnh Hương-

Tin liên quan