x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CÔNG ĐOÀN APROMACO THAM GIA HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2022

Ngày 31/5/2022 tại Hải Phòng, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung, quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thủy – Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa V, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc và các đồng chí Trưởng, phó Ban, Văn phòng Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư nông sản Apromaco tham gia hội nghị.

 

image003

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Trung Thành – Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Công đoàn ngành  hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý; bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra, Chủ  nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu bầu các chức danh.

Công tác quy hoạch cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong quy hoạch cán bộ.

Ngay sau đó vào ngày 1/6/2022, Hội nghị quán triệt triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW và sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến được Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức.

Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã khái quát những vấn đề cơ bản nhất trong chương trình hành động của công đoàn ngành để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm của ngành Nông nghiệp và PTNT 5 năm (2021-2025).

Sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến vượt qua đại dịch do Tổng liên đoàn phát động, đồng chí Bùi Xuân Mạch – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn ngành đã báo cáo kết quả đạt được của các đơn vị trong ngành. Qua đó, nhiều sáng kiến đã được ghi nhận nhất là của khối các đơn vị sự nghiệp, các viện, trường Đại học, Cao đẳng trong ngành. Kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả các công trình, tạo ra sản phẩm mới, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cho ngành nông nghiệp. Công đoàn ngành đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều sáng kiến hay, đem lại hiệu quả thiết thực và đề nghị tất cả các đơn vị trong ngành, kể cả khối doanh nghiệp hưởng ứng tích cực chương trình 1 triệu sáng kiến để chung tay vượt qua đại dịch.

Sau đây là một vài hình ảnh Hội nghị.

image001

image004

 -Quỳnh Hương-

Tin liên quan