vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư nông sản phát động phong trào thi đua lao động nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư nông sản

phát động phong trào thi đua lao động

nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Kính gửi:     –   Các Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn trực thuộc

– Toàn thể CBCNV trong Công ty

 

Năm 2013 vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài, thị trường phân bón trong nước biến động thất thường, nhu cầu nhập khẩu phân bón giảm do sản xuất trong nước liên tục gia tăng sản lượng, lãi suất ngân hàng, chi phí kinh doanh ở mức cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt… nhưng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Tổng giám đốc và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã trụ vững và hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2013.

Sản xuất kinh doanh có mức tăng trưởng vượt bậc, doanh thu đạt 221,78%, lợi nhuận đạt 117% so với năm 2012. Đặc biệt, mặc dù số lượng lao động tăng 9,3% nhưng thu nhập bình quân đầu người/tháng tăng trên 13% so với năm 2012.

 

Bước sang năm mới 2014, khó khăn thách thức vẫn còn nhiều đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đóng góp vào sự thành công chung của Công ty. Thực hiện chương trình công tác năm 2014, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, nhân dịp mừng xuân mới Giáp Ngọ, Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty với khẩu hiệu hành động:

Đoàn kết – Đổi mới – Năng động – Hiệu quả” để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, lớn mạnh với lời chúc “Mã đáo thành công” trong năm 2014.

Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty CP Vật tư nông sản quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau đây:

  1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2014 đã được thông qua tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 tổ chức ngày 25/1/2014 tại Hà Nội.
  2. Nghiêm túc thực hiện nội qui, quy định của Công ty. Phấn đấu thực hiện tốt các phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
  3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.
  4. Quyết tâm thực hiện tốt chủ đề Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ trong Công ty tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

 

Đề nghị các Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn lập kế hoạch cụ thể để triển khai phong trào thi đua ở đơn vị mình, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và hàng quý báo cáo Công đoàn Công ty.

Kết thúc dợt phát động thi đua năm 2014, các cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc, nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện dự án, các phong trào học tập văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.. sẽ được biểu dương, khen thưởng xứng đáng và vinh danh tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của Công ty.

                                                                                                     T/M BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Đức Hùng

Tin liên quan