x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

Ngày 13/4/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ cơ sở.

z3338813887716_2a445e8ec7e046185518ebc39e334ce7

Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trường Sơn nêu lên mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy trong Đảng bộ; Tổ chức kiểm tra góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cấp ủy Đảng bộ và đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong đảng, xây dựng các Chi bộ trong  toàn Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh; Đồng thời, đưa ra các kiến nghị, đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc.

Báo cáo Đoàn Kiểm tra, thay mặt Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cho biết: Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật  tư Nông sản có:

– Số lượng đảng viên: 72 đồng chí, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: 66 đồng chí;

+ Đảng viên dự bị: 06 đồng chí;

+ Đảng viên nữ: 24 đồng chí;

+ Đảng viên còn sinh hoạt Đoàn:  19 đồng chí;

– Số lượng ủy viên Ban Chấp hành: 09 đồng chí;

– Số chi bộ trực thuộc: 08 chi bộ.

z3338813982788_a72d6e473c70ee6366d6225bfeb6fa7f

Năm 2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã được tổ chức thành công tốt đẹp và bầu được 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các Chi bộ trực thuộc cũng đã tổ chức thành công các đại hội Chi bộ. Đảng ủy đã ban hành đầy đủ các văn bản về tổ chức và triển khai thực hiện công tác Đảng theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên. Các Chi ủy thuộc Đảng bộ cũng thông qua và ban hành các văn bản theo nhiệm vụ của từng Chi bộ. Đảng bộ luôn chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên. Đảng bộ cũng luôn quan tâm nâng cao, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Liên tục bồi dưỡng, bổ sung lực lượng đảng viên mới. Năm 2020-2021, đã giới thiệu và kết nạp cho 06 đảng viên mới, phân công đảng viên xem xét, thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng cho nhiều quần chúng ưu tú. Các đồng chí đảng viên luôn luôn giữ gìn phẩm chất chính trị của mình, quan hệ chan hòa với quần chúng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ Đảng và Đảng viên trong toàn Bộ theo chương trình kế hoạch đề ra đạt kết quả tốt. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy cũng báo cáo giám sát chuyên đề đối với cá nhân đồng chí Bí thư Đảng bộ và Báo cáo giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, đặc biệt nhấn mạnh về việc thực hiện 04 (bốn) nhiệm vụ công tác và chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đề ra.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: Tập thể Đảng ủy Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản dù rất bận rộn với công việc chuyên môn nhưng rất quan tâm đến công tác Đảng. Đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty, một tập thể rất đoàn kết, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng; thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực chất, hiệu quả”; lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể Đảng ủy Công ty đã chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên.

Đối với từng thành viên trong Đảng ủy, luôn gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống; tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản cần chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt cho phong phú, thiết thực hơn. Chỉnh sửa một số điểm trong các báo cáo, các quy chế hoạt động cho phù hợp, đảm bảo thống nhất, tập trung, dân chủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cùng Đoàn kiểm tra và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, đồng thời hứa sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác Đảng, ổn định tư tưởng các đảng viên, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ cuộc họp sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Chương trình làm việc đã hoàn thành mọi kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

z3338813061672_1dbf1e1fb0b30f0ddfd61d222b5a2cad z3338813271863_9d8573c264f2db6721042ad01e2e3b04 z3338813739379_5b59aeeba5054eab4fc92c421c66bbbe z3338813849718_1e0fd9f1c46a8c839785f57e2e8f2db0 z3338813849766_e5017a20d4f003e6ea4f209a9a42efbd z3338813887737_98fbe1e2623cd69e8d55da829f491bfe z3338813964656_a93ca1ecc354d3e99a9ff87273b8e831

- Lê Anh -

Tin liên quan