x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TIẾN DŨNG, CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN NHIỆM KỲ 2020 -2025

IMG_6056

Đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội chúc mừng Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, công tâm và khách quan, tuân thủ các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trưa ngày 03/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; các đồng chí đại diện cho các Ban thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội; các đồng chí đại biểu HĐQT, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên; Các đồng chí đại diện cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản.

IMG_5859 IMG_5884

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sản xuất và kinh doanh phân bón hàng năm đạt trên 700.000 – 850.000 tấn; Xây dựng và hoàn thiện dây chuyền sản xuất NPK số 2 tại Nhà máy Supe Lân và NPK; đầu tư thêm máy móc thiết bị cho Nhà máy sản xuất Bao bì; triển khai thi công và kinh doanh các dự án nhà ở tại Nha Trang và Hà Nội; tiếp nhận, cải tạo và điều hành hoạt động của sân Gôn Chí Linh,… với doanh thu hàng năm đạt trên 5.000 tỷ đồng; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước; đảm bảo đời sống công ăn việc làm cho CBCNV toàn Công ty với mức thu nhập bình quân trên 7.000.000 đồng/người/tháng, và tất cả các năm đều có lãi.

1

Đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, bình quân có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt 100% chỉ tiêu của Nghị quyết. Việc kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; qua đánh giá chất lượng, bình quân hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu (85%) so với Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 25 đảng viên, vượt 25% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VI đã đề ra.

Các mặt công tác về giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ thực hiện tốt. Toàn Đảng bộ thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp được đảm bảo theo yêu cầu; công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, vấn đề tồn tại tại Chi bộ Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình xử lý chưa thật triệt để.

 

IMG_6142

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ I, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty với số phiếu tuyệt đối. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

IMG_6009 IMG_6010

IMG_6029

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

– Phấn đấu về doanh thu có mức tăng trưởng hàng năm từ 1-3%;

– Sản lượng phân bón bán ra ổn định ở mức 750.000 – 800.000 tấn/năm;

– Sản xuất và kinh doanh bao bì không dưới 6,5 triệu bao/năm;

– Sản xuất Supe Lân và NPK khoảng 250.000 tấn/năm;

– Thực hiện xong về cơ bản công tác cải tạo cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ tại sân Gôn Chí Linh;

– Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở đang thực hiện dở dang (DA Khu đô thị Nam Vĩnh Hải, DA Nhà vườn Apromaco, DA Vĩnh Quỳnh…);

– Tiến hành khai thác mỏ Apatit Phú Nhuận,…

– Thực hiện việc nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước,

– Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên (khoảng 1.000 lao động với thu nhập bình quân không dưới 7,5 triệu đồng/người/tháng) và hàng năm Công ty đều có lãi.

IMG_6067Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tái đắc cử vị trí Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối

2. Chỉ tiêu xây dựng Đảng, đoàn thể:

– Toàn Đảng bộ phấn đấu không có đảng viên yếu kém, vi phạm tư cách phẩm chất đạo đức; đấu tranh loại bỏ các biểu hiện tham ô, tham nhũng, mất đoàn kết và gây rối nội bộ. Tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

– Hằng năm, phấn đấu trên 85% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trên 85% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Xếp loại Đảng bộ hàng năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

– Trong nhiệm kỳ phấn đấu cử không dưới 50 quần chúng ưu tú đi học nhận thức về Đảng và phấn đấu kết nạp ít nhất 35 đảng viên mới.

– Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng: Phấn đấu trên 30% tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy viên được kiểm tra, giám sát hàng năm.

– Quan tâm lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong doanh nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức này phát huy vai trò quản lý, tập hợp và động viên cán bộ CNV vào phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCNV và các đoàn viên thanh niên.

Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, TS.Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy cam kết sẽ cùng tập thể Ban chấp hành tiếp tục đổi mới toàn diện, Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

 

IMG_5957 IMG_5973

Các ý kiến tham luận tại Đại hội

Tất cả các Đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng bày tỏ quyết tâm cùng với Ban chấp hành Đảng bộ, đứng đầu là đồng chí Bí thư Nguyễn Tiến Dũng, đoàn kết một lòng, chung tay vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Nhìn thấy sự đi lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ qua 30 năm hình thành và phát triển, các Đảng viên đều cảm thấy tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến sức khỏe và trí tuệ của mình cho doanh nghiệp và việc đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục tái đắc cử thể hiện niềm tin tuyệt đối của toàn Đảng bộ đối với người lãnh đạo của mình, đã được đúc kết trong bốn câu thơ viết tặng anh:

“Năm tám mùa xuân vẫn rạng ngời

Đưa thuyền rẽ sóng vượt trùng khơi

Khó khăn gian khổ không lùi bước

Trí dũng hiên ngang trước cuộc đời” .

- Lê Anh -

Tin liên quan