x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

giải bóng đá tằng loỏng

SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LOỎNG NĂM 2019
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH – BQL ngày 30/09/2019 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc tổ chức giải bóng đá Doanh nghiệp khu công nghiệp Tằng Loỏng năm 2019. Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, BCH đoàn Thanh Niên và BCH Công đoàn Công ty cùng phối hợp chọn lựa những cầu thủ xuất sắc nhất tham gia giải...