x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

hội thảo chuyên ngành

APROMACO THAM DỰ HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN BÓN CHỨA LÂN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG”
Phân bón là một trong những vật tư hết sức quan trọng được sử dụng hàng năm với lượng khá lớn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Phân bón đã góp phần đáng kể làm tăng năng suất cây trồng, chất lượng nông sản ở nước ta. Trong các loại phân bón thì lân có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của...