x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

kế toán

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản

- Thực hiện công việc kế toán giá thành sản xuất, kế toán xây dựng, Kế toán công nợ.

– Tập hợp chi phí, kiểm tra, kiểm soát các chứng từ tài chính, xác nhận tính đầy đủ và chính xác của báo cáo từ các đơn vị, bộ phận.

– Thực hiện công việc khác của phòng do Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Công ty giao.