x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ APROMACO THÁI BÌNH

Năm 2018, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình đã hết thời hạn. Ngày 13/6/2018, Đại hội đồng cổ đông công ty đã được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới cũng như thông qua các nội dung quan trọng định hướng cho sự phát triển của Công ty.

Ngày 16/6/2018, Hội đồng quản trị công ty đã họp phiên đầu tiên và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Ngày 26/6/2018, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình đã cấp lại giấy Đăng ký kinh doanh (lần thứ 5) thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình.

Ngày 03/7/2018, tại Trụ sở Công ty phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình.

Tới dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo có ông Lê Anh Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco – Công ty mẹ), Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình.

Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Apromaco đã công bố Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình đối với ông Vũ Khắc Căn.

IMG_0009

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo điều hành mới của Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình.
IMG_0016

Bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới của Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình gồm các ông, bà:
Hội đồng quản trị:
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng: Chủ tịch
2. Ông Lê Anh Linh: Thành viên
3. Ông Cao Xuân Hợp: Thành viên
Ban kiểm soát:
1. Ông Trần Minh Tuân: Trưởng ban
2. Ông Trần Thanh Vân: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai: Thành viên
Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt Công ty:
1. Ông Hà Tuấn Linh: Giám đốc
2. Ông Đinh Trọng Hòa Bình: Kế toán trưởng
3. Ông Lương Văn Khánh: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và Phát triển Thị trường
4. Ông Nguyễn Minh Tuân: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

IMG_0022

Phát biểu tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo, thay mặt Hội đồng quản trị ông Lê Anh Linh đã giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty. Ông Lê Anh Linh cũng nêu định hướng phát triển của Công ty trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Ông cũng đã có những chỉ đạo cho việc thực hiện ngay công tác tiếp quản, bàn giao tài sản, hàng hóa, nhân sự, tài chính công nợ, hồ sơ, sổ sách giấy tờ.v.v. nhanh chóng ổn định tổ chức, chỗ ăn ở sinh hoạt và làm việc cho cán bộ nhân viên.

Ban Điều hành Công ty cam kết sẽ đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng định hướng mà Hội đồng quản trị đã đề ra, phấn đấu trong thời gian sớm nhất tiếp nhận bàn giao, ổn định công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào hoạt động bình thường.

Ngay sau cuộc họp công bó các quyết định nhân sự, Ban điều hành mới đã họp phân công nhiệm vụ và hội ý triển khai nhiệm vụ:

thaibinh
Chúng ta mong muốn, hy vọng Ban lãnh đạo điều hành mới tại Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình sẽ làm “thay da, đổi thịt” thay đổi Công ty cả về chất và lượng để không phụ lòng tin tưởng của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ.

Không khí nóng bỏng trong những ngày giữa hè tại Thành phố Thái Bình quê lúa càng làm tăng thêm quyết tâm của đội ngũ cán bộ đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình tin tưởng, giao nhiệm vụ./.
Mạnh Hùng

Tin liên quan