x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự nhất trí của Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, thực hiện Quyết định số: 915-QĐ/ĐUK ngày 27/7/2020 và Quyết định số: 916-QĐ/ĐUK ngày 27/7/2020về việc chuẩn y kết nạp đảng viên, cuối tháng 8/2020 vừa qua, Chi bộ Kế toán Tài chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng:Lưu Tiến Thịnh và Phạm Thị Lụa vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Kế toán Tài chính trao Quyết định kết nạp, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Lưu Tiến Thịnh và Phạm Thị Lụa trong thời gian dự bị.

image001

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Kế toán tài chính trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới Lưu Tiến Thịnh

image003

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Kế toán tài chính trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới Phạm Thị Lụa

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Lưu Tiến Thịnh và Phạm Thị Lụa, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

image005

Đồng chí Lưu Tiến Thinh, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ

image007

Đồng chí Phạm Thị Lụa, Đảng viên mới, đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ

Trong niềm xúc động, đồng chí Lưu Tiến Thịnh và Phạm Thị Lụa trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản và Chi bộ Kế toán Tài chính đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng;  đồng thời, xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng.

image009

Chi bộ Kế toán tài chính chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng chí đảng viên mới Lưu Tiến Thịnh và Phạm Thị Lụa

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới đã điễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng và đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự phát triển của công tác xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ Kế toán Tài chính nói riêng và Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản nói chung.

- Xuân Tùng-

Tin liên quan