x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Lịch Nghỉ Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011

Công Ty Cổ Phần Vật Tư                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

                Nông Sản                                                               Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

—-                                                                                     ————————————-

Số :    37   VT/TB-CT

Hà nội, ngày  25  tháng  01  năm 2011

       Thông  báo

                            V/v  Nghỉ Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011

——

Kính gửi : – Các phòng ban, VP đại diện, Ban Dự án

–  Các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ngày 25/01/2011 lãnh đạo Công ty cổ phần vật tư nông sản  họp bàn về việc đón Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Nay Công ty thông báo để các đơn vị  thực hiện một số nội dung sau :

  1. Theo Bộ luật lao động Nhà nước quy định, toàn thể cán bộ CNVC được nghỉ Tết bắt đầu từ thứ Tư ngày 02/2/2011 (tức 30 Tết âm lịch) đến hết ngày 07/2/2011 (tức 05/1 âm lịch). Do các cơ quan nhà nước năm nay có làm việc ngày thứ Bảy và Chủ nhật (tức ngày 29 và 30/1) nên Công ty tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy (29/1) để được nghỉ tết bắt đầu từ chiều thứ Ba (01/02/2011) đến hết ngày 07/2/2011.
  2. Tổng giám đốc tổ chức gặp mặt đầu xuân tại Văn phòng Công ty vào sáng Thứ ba ngày 08/02/2011 (tức ngày 6/1AL), thành phần dự gồm : BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn, Ban Nữ công, Ban chấp hành Đoàn thanh niên CSHCM, Tổ trưởng công đoàn, trưởng phó phòng ban, trưởng phó, kế toán đơn vị cơ sở, Ban Giám đốc + Kế toán trưởng + Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV và toàn thể cán bộ CNV văn phòng Công ty.
  3. Trước khi nghỉ Tết các đơn vị triển khai một số vấn đề sau :

– Bố trí lực lượng bảo vệ hàng hóa, nhà xưởng, văn phòng 24/24 giờ, bố trí trực lãnh đạo chu đáo đầy đủ. Danh sách trực Tết, yêu cầu gửi về Công ty (Phòng Tổ chức HC) trước ngày 29/1/2011 để báo cáo Tổng giám đốc. Tuyệt đối không được bỏ trực hoặc làm việc riêng tại nơi làm nhiệm vụ, nghiêm cấm đánh bài bạc, đốt pháo nổ trong khu vực làm việc để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tốt khi người lao động nghỉ Tết.

– Trước khi nghỉ Tết thứ ba ngày 01/2/2011, các phòng ban, đơn vị tổ chức trang trí treo cờ, khẩu hiệu tại văn phòng làm việc, dọn vệ sinh xung quanh khu vực và các phòng làm việc. Niêm phong kho tàng, cửa hàng, phòng làm việc (trừ nơi để trực, tiếp khách và làm việc ngày Tết).

– Thường xuyên liên lạc với Công ty, nếu có tình huống phức tạp xảy ra phải báo cho các lực lượng an ninh địa phương và lãnh đạo Công ty biết để có biện pháp giải quyết kịp thời.

4- Tùy theo hiệu quả SXKD trong năm, các  đơn vị hạch toán độc lập tính toán chi tiền tết cho cán bộ CNV của đơn vị.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cơ sở nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :                                                                                                        K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên                                                                                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– TGĐ (để B/c)

– Các Phó TGĐ

– BCHCĐ.

– Tổ bảo vệ khu vực

– Lưu VT, TC

NGUYỄN KIM OANH

Tin liên quan