x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại  hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản được tiến hành vào lúc: 08 giờ 30 ngày 25/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 6A, Chu Văn An, Ba Đình Hà Nội;

Có Mặt dự Đại hội có tổng số cổ đông là 56 cổ đông đại diện hợp pháp cho 18.587.275 cổ phần chiếm 96,7% vốn điều lệ hiện hữu tại Công ty;

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã nhất trí các nội dung theo Nghị quyết dưới đây:

2020-10-06-08-16-57-01-1 2020-10-06-08-16-57-01-2 2020-10-06-08-16-57-01-3 2020-10-06-08-16-57-01-4 2020-10-06-08-16-57-01-5

- Apromaco -

Tin liên quan