x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Phân công công tác trong ban Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬT TƯ NÔNG SẢN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o—————

Số : 78 TGĐ/TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

V.v  phân công công tác trong ban Tổng Giám đốc

 

Kính gửi :  Các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Công ty

 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Nông sản về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, mặt khác để thực hiện tốt công tác điều hành, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công tác của mỗi cá nhân đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Công ty; sau khi tham khảo ý kiến của các PhóTGĐ; Tổng Giám đốc Công ty đã phân công công tác trong Ban Tổng Giám đốc như sau :

 1/  Tổng Giám đốc:

Phụ trách chung

Trực tiếp phụ trách:

+ Công tác Tổ chức, Kế toán – Tài chính, Kinh doanh và XNK

+ Dự án khu dân cư Nam Vĩnh Hải Thành phố Nha Trang

+ Nhà máy sản xuất Lân Super tại Lào Cai

+ CácVPĐD:Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, CHDC nhân dân Lào.

 

 2/ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Mông:

Giúp TGĐ phụ trách:

Công tác xây dựng cơ bản của Công ty

Các dự án, bao gồm:

+  Dự án sản xuất Lân Super tại Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai

+  Dự án Trung tâm thương mại VTNS tại Bãi đá, T.Trì, Hà Nội

+  Dự án xây dựng kho Đông Phố Mới tại Thành phố Lào Cai

+  Dự án TT TM và kho Ngoại quan tại khu Kim Thành, Lào Cai

+  Dự án Trung tâm Thương mại tại Thành phố Thái Bình.

 

 3/ Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Hoan:

Giúp TGĐ phụ trách:

Công tác thị trường và xúc tiến thương mại của Công ty

Công tác thu mua, chế biến và kinh doanh mặt hàng Nông sản

Các văn phòng:

+  Văn phòng đại diện Quy Nhơn

+  Văn phòng đại diện Đà Nẵng

+  Văn phòng đại diện Lào Cai

 

 4/ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh:

Giúp TGĐ phụ trách:

Công tác hành chính, pháp lý

Công tác Kế hoạch, thống kê, vận tải và chi phí của các VPĐD

Các Chi nhánh Thái Bình, Bắc Giang, Bao bì, và VPĐD Hải Phòng

Các cửa hàng : Trường Chinh, Ngọc Hồi, Dịch Vọng và Văn Điển

Thường trực để giải quyết các công việc tại Văn phòng chính khi Tổng Giám đốc  không có nhà.

 

Nay Công ty thông báo nội dung phân công công tác trên của Ban Tổng Giám đốc để các đơn vị và cá nhân trong Công ty được biết, tiện cho việc liên hệ công tác./.

 

 

 

Nơi nhận :                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

Như trên

HĐQT Cty

Ban TGĐ

Lưu HC,VT

 

 

                                                                    Nguyễn Tiến Dũng

 

Tin liên quan