vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

NPK -S 8.8.4 + 7S

NPK-S 8.8.4+7S

Thành phần:

Nitơ tổng số          (N)             : 8 %

Lân hữu hiệu (P2O5)       :   8 %

Kali hữu hiệu (K2O)       :   4 %

Lưu huỳnh (S)                :   7 %

Và các nguyên tố vi lượng khác

Tác dụng: Là loại phân NPK dùng bón lót và bón thúc cho

nhiều loại cây, trên mọi loại đất, giúp cây trồng sinh trưởng

nhanh, tạo năng suất cho cây trồng.

Cách sử dụng:

Lúa      (bón lót)       :         20 kg/sào BB

Ngô    (giai đoạn 6-7 lá thật)        :          12-14 Kg/sào BB

Bón cho cây ăn trái và cây dài ngày: 3-6 Kg/cây/năm

Bón cho cây rau màu và cây ngắn ngày: 18-22 kg/sào 360m2

Và dùng cho các loại cây trồng khác trên mọi chất đất

<  Trở về trang sản phẩm