x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

Thay đổi cán bộ lãnh đạo ở một số đơn vị cơ sở thuộc Công ty CP Vật tư nông sản

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức trong toàn hệ thống Apromaco theo nội dung Nghị quyết phiên họp ngày 17/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản; Ngày 04/3/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã có Quyết định số 09 VTNS/QĐ-HĐQT cho thôi chức danh Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng đối với ông Nguyễn Quốc Hoa; Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hải, chuyên viên Văn phòng Đại diện tại Móng Cái, Quảng Ninh giữ chức danh Q.Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng (Quyết định số 10 VTNS/QĐ-HĐQT).

Trước đó, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Nông sản, ngày 28/2/2014, Công ty Cổ phần Vật tư Apromaco Thái Bình đã có một số Quyết định điều chỉnh về nhân sự, theo đó:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông Nguyễn Quang Khẩn giữ chức danh Giám đốc Công ty;

+ Ông Vũ Khắc Căn giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty;

+ Bà Nguyễn Thị Thái giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

.

Việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ Công ty mẹ cho đến các đơn vị thành viên từ đầu năm 2014 đến nay đã thể hiện quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, là một bước đi mới, kiên quyết trong kế hoạch tái cơ cấu một cách tổng thể công tác cán bộ theo phương châm chỉ đạo:

– Bố trí hợp lý, đúng người, đúng việc, đảm bảo cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất vào các vị trí Lãnh đạo;

– Kiên quyết loại bỏ các cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất, yếu kém về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật ra khỏi bộ máy Lãnh đạo và ra khỏi hệ thống Apromaco;

– Xây dựng bộ máy điều hành tinh nhuệ, hiệu quả, có đầy đủ phẩm chất, tư cách và năng lực Lãnh đạo, đảm bảo tính kế thừa và phát triển trên cơ sở tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, tâm huyết với Công ty;

– Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo thông qua việc đào tạo, đào tạo lại và luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ có nhiều điều kiện thể hiện năng lực quản lý, điều hành qua nhiều cương vị công tác khác nhau, được thử thách qua nhiều môi trường công tác;

– Ứng dụng khoa học công nghệ cao trong công tác quản lý cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Lãnh đạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình mới v.v.

Được biết, trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản sẽ tiếp tục thực hiện việc chỉnh đốn tổ chức, rà soát toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để hoàn thiện “Chiến lược con người Apromaco” theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra, xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành từ Công ty mẹ cho đến tất cả các đơn vị thành viên.

Với những bước đột phá mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác cán bộ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đòi hỏi mỗi con người trong hệ thống Apromaco cần xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm để tự hoàn thiện cả về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết nhằm xây dựng một tập thể vững mạnh, bảo đảm cho sự phát triển ổn định và vững mạnh của Công ty, không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động.

 

 

  • Lê Anh -
Tin liên quan