x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Kho phụ trợ nhà máy

Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần vật tư nông sản

–         Tên gói thầu:  Thiết kế và thi công xây dựng Kho phụ trợ của Nhà máy

–         Tên dự án:  Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân Supe tại Lào Cai

–         Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay tín dụng

–         Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

–         Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 09 năm 2009 đến trước 8 giờ 30, ngày 25 tháng 09 năm 2009  (trong giờ hành chính).

–         Địa điểm bán HSMT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội

–         Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ughìn đồng chẵn)

–         Địa chỉ nhận HSDT: Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội.

–         Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 09 năm 2009

–         Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn)

–         HSDT sẽ được mở công khai vào: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 09 năm 2009, tại Công ty cổ phần vật tư nông sản – Số 14 – Phố Ngô Tất Tố – Phường Văn Miếu – Quận Đống Đa – Hà Nội.

–         Công ty cổ phần vật tư nông sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09  năm 2009

                                        K/T TỔNG GIÁM ĐỐC

                                            PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                       NGUYỄN VIẾT MÔNG

Tin liên quan