x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2020

Căn cứ Bộ luật Lao động và các  văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, được sự chấp thuận của Ban Lãnh đạo Công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản quy định về việc nghỉ ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

Thông báo nghỉ ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương-1

-Apromaco-

Tin liên quan