x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO NGHỈ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5/2022

Căn cứ bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  về các ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, được sự chấp nhận của Ban lãnh đạo công ty,  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản quy định về việc nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05/2022, cụ thể như sau:

2022CV125TCHC-1

-Aporomaco-

Tin liên quan