x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THÔNG BÁO Nghỉ ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               NÔNG SẢN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-                                                 ————————————–

Số :   127   VT/TC-TB                                      Hà nội, ngày   07 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Nghỉ ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương

——

Kính gửi : Các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty

Căn cứ vào điểm e, khoản 1 điều 115 – Thời gian nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động Nhà nước quy định. Nay công ty thông báo để toàn thể CNVC trong Công ty biết và thực hiện như sau:

 

Cán bộ CNV được nghỉ 01 ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ tư 09/04/2014 (tức ngày 10/3 âm lịch). Trước khi nghỉ các đơn vị lưu ý:

– Phải bố trí người trực để giải quyết công việc kinh doanh khi người lao động nghỉ lễ.

– Bố trí bảo vệ khu vực làm việc 24/24 giờ để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tốt trong thời gian người lao động nghỉ lễ.

 

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận :                                        KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

– Lưu VT, TC

 

Nguyễn Kim Oanh

Tin liên quan