x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG KHO Ủ NHÀ MÁY SUPE LÂN LÀO CAI

Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản có chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Mở rộng kho ủ Nhà máy supe Lân Lào Cai” tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai. Để tiến hành thi công phần xây dựng công trình, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh.

2021CV119ĐTXD-1 2021CV119ĐTXD-2 2021CV119ĐTXD-3 2021CV119ĐTXD-4 2021CV119ĐTXD-5 2021CV119ĐTXD-6 2021CV119ĐTXD-7

Tin liên quan