x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHIÊM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Ngày 08/05 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản ra Công văn số 132 VTNS/CV-TCHC về việc yêu cầu các đơn vị, phòng ban quán triệt cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm kỷ luật lao động trong công ty.

CV132-1 CV132-2

-Apromaco-

Tin liên quan