vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

APROMACO KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN

Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản trước đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được cổ phần hoá năm 2005. Trải qua hàng chục năm phát triển, với phương châm phát triển đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực theo mô hình tập đoàn, trong đó lấy sản xuất, kinh doanh phân bón làm nòng cốt, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã xây dựng hình ảnh của một doanh nghiệp trường tồn, thịnh vượng, đồng hành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh nhưng Ban Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công ty đã có trên 1.000 cán bộ, công nhân viên làm việc tại các công ty thành viên, chi nhánh, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện khắp mọi miền của đất nước. Cùng với sự phát triển của Công ty, tổ chức Công đoàn cũng ngày một lớn mạnh. Đến nay, Công đoàn Công ty đã có 06 công đoàn cơ sở thành viên tại các Công ty thành viên và các tổ công đoàn ở các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Cong doan van phong-1

Quyết đinh thành lập Công đoàn Cơ sở thành viên Công đoàn Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản.

Tổ chức công đoàn có vị trí, vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, là cầu nối hiệu quả giữa người lao động với người sử dụng lao động. Do vậy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cùng với các đơn vị trực thuộc khác, khối Văn phòng Công ty có hơn 100 cán bộ công nhân viên, là lực lượng nòng cốt trong tất cả các hoạt động của Công ty. Vì thế, được sự chấp thuận của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật và Công đoàn Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã thảo luận và thống nhất kiện toàn lại tổ chức: Thành lập Công đoàn Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản là Công đoàn cơ sở thành viên trên cơ sở Tổ công đoàn Văn phòng Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cũng quyết định thành lập Tổ Công đoàn Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tại Lào Cai.

Cong doan Lao Cai-1

Quyết định thành lập Tổ Công đoàn Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản tại Lào Cai

Việc kiện toàn lại tổ chức là bước chuẩn bị cần thiết cho việc chuyển giao Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản hiện trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp về trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam trong tháng 7/2019.

Apromaco

Tin liên quan