x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 – CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 40 VTNS/KH-ĐU ngày 15/11/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản, ngày 08/12/2023, Chi bộ Tổ chức Hành chính tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể chi bộ, đảng viên.

image001

Chi bộ Tổ chức Hành chính luôn được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ hàng năm của Chi bộ. Hầu hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đáp ứng tốt nhu cầu công tác. Từ giữa năm 2022, sau khi có chủ trương của Đảng ủy, một số đảng viên được tách ra và thành lập mới Chi bộ Công ty Bao bì tổng hợp Apromaco. Hầu như các đảng viên trong Chi bộ đều nắm giữ các vị trí chủ chốt trong đơn vị nên việc tổ chức triển khai các nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đều được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn luôn được coi trọng. Các Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác chuyên môn của Phòng Tổ chức Hành chính dưới sự chỉ đạo của Chi bộ đã đáp ứng tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ được lãnh đạo Công ty giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, về cơ bản, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy nhất trí với nội dung báo cáo kiểm điểm của Chi bộ. Đồng chí yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt các công việc được giao. Riêng về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, đồng chí đề nghị Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo Phòng thực hiện tốt việc rà soát định kỳ bộ máy tổ chức và cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống Apromaco để tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty. Một bộ máy hoàn thiện, năng động với các nhân sự có chất lượng, hoạt động tốt sẽ cho kết quả hoạt động hiệu quả hơn. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy và nhân sự trong hệ thống Apromaco, mà trước mắt là công tác rà soát, đánh giá hoạt động của các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và các nhân sự đảm nhiệm công việc được giao trên cơ sở yêu cầu của chức năng, nhiệm vụ, công việc phải đảm nhiệm. Từ đó, cân đối để hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp và chỉ đạo đề xuất chế độ đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ vật chất và tinh thần khác cho cán bộ, công nhân viên, đảm bảo sự công bằng, khách quan theo mức độ cống hiến của mỗi người.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty, Chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó có phương hướng khắc phục làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch năm 2024.

 image003Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng (trái) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm từng đảng viên trong Chi bộ và đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Theo đó Chi bộ đã bình bầu một đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023, đề ra phương hướng hoạt động năm 2024 của Chi bộ Tổ chức Hành chính đã thành công tốt đẹp. Mỗi đảng viên trong Chi bộ tham dự hội nghị đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty và thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 mà Chi bộ vừa thống nhất thông qua./.

Chi bộ Tổ chức Hành chính

Tin liên quan