x

 

vnr500

BẢNG XẾP HẠNG NĂM 2018
VNR500

CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN APROMACO

xếp thứ 156/500 Doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Chi tiết

 

Tiêu điểm

CHI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chi bộ Tổ chức Hành chính – Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện, với sự giúp đỡ và hướng dẫn của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và được sự phê chuẩn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 20/11/2019 tại Hội trường Công ty CP Vật tư Nông sản, Chi bộ Tổ chức Hành chính đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Mai Anh.

IMG_3859

Chi bộ Tổ chức Hành chính đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Mai Anh.

Tham dự Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Tổ chức Hành chính có đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản thay mặt cho BCH Đảng bộ tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Lễ kết nạp đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp Đảng theo đúng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt Chi bộ Tổ chức Hành chính, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp Đảng, chúc mừng và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho hai đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm  Mai Anh. Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự chứng kiến của các đại biểu và đảng viên Chi bộ, hai đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Mai Anh đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

IMG_3872

IMG_3875Thay mặt Chi bộ Tổ chức Hành chính, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp Đảng, chúc mừng và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho hai đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm  Mai Anh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng bộ đã chúc mừng các Đảng viên mới, biểu dương sự quan tâm chú trọng của Chi ủy Chi bộ Tổ chức Hành chính trong công tác phát triển đảng đồng thời nhắc nhở các Đảng viên mới cố gắng phấn đấu rèn luyện trong 12 tháng thử thách.

IMG_3891

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Linh, Phó Bí thư Đảng bộ đã chúc mừng các Đảng viên mới.

Đồng chí Lê Anh Linh nhấn mạnh: “Mỗi đồng chí Đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ:“Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”. Phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc 4 nhiệm vụ của người đảng viên, đó là: (1)- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. (2)- Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. (3)- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. (4)- Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định”.

IMG_3868

Chi bộ Tổ chức Hành chính phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ theo dõi, giúp đỡ, để các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức

IMG_3896 IMG_3898

Đối với chi bộ Tổ chức Hành chính, BCH Đảng bộ cũng đề nghị các đồng chí tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ theo dõi, giúp đỡ, để các đồng chí đảng viên mới được rèn luyện, cống hiến, phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ Tổ chức Hành chính đã phổ biến nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Buổi lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, mang lại một nguồn sinh khí mới cho Chi bộ Tổ chức Hành chính trước thềm năm mới 2020.

- Lê Anh -

Tin liên quan